Política de privacitat

 

1. IDENTITAT, FINALITAT I EXERCICI DE DRETS

En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que aquest lloc web és propietat de SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L. amb CIFB66524653.

El lloc web oficial de la nostra empresa té com a finalitat gestionar la relació amb els nostres clients i proveïdors, incloent-se també la gestió comercial de l’empresa, és a dir, la possibilitat d’enviar comunicacions comercials o avisos per a la realització d’activitats promocionals.

L’ús i la utilització d’aquest lloc web per part dels usuaris que accedeixin a aquest, ja siguin clients, proveïdors o potencials clients implica que s’accepten totalment i de manera expressa totes les condicions que s’exposen en aquest document. En cas d’existir alguna particularitat concreta s’explicaria en el seu apartat corresponent.

L’empresa SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L. pot realitzar les modificacions o canvis oportuns en aquest lloc sense necessitat de previ avís. Això concerneix a les possibles actualitzacions del lloc tant en contingut com en disseny i implica que també es podran realitzar actuacions de manteniment de la informació continguda amb la finalitat de mantenir-la degudament actualitzada.

SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per això informa que la nostra activitat es regeix pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (publicat el 4 de maig de 2016), i la normativa nacional que sigui aplicable, principalment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE de 6 de desembre de 2018).

El Reglament General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 de la UE, complementat per la Llei orgànica 3/2018, ofereix als usuaris la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En relació a les dades de l’usuari que són tractats per part de SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L., es podran exercir de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les dades i dret de supressió, sempre d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent relacionada anteriorment en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant escrit i aportant documentació per a acreditar la identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

Empresa SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L.
Calle: PROVENÇA, N 521. 08025 BARCELONA. BARCELONA..

Aquest escrit ha de contenir nom i cognoms de l’interessat o usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les acreditacions d’identitat corresponents.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari encara que també podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

2. TRACTAMENT DE DADES, CONSERVACIÓ I MESURES DE SEGURETAT

El tractament de les dades es basa en l’execució d’un contracte de prestació de serveis o es realitzarà després d’una sol·licitud de compra o sol·licitud de serveis iniciada des del lloc web.

SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L. recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per a la gestió de la relació amb els clients i proveïdors així com de potencials clients (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.).
L’usuari del lloc coneix i accepta que si no s’emplenen unes certes dades de caràcter personal no es podran prestar de manera plena tots aquells serveis vinculats a tals dades. En cap cas SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L. cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent del que s’ha indicat expressament.

Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial o contractual i es guardaran dos anys amb posterioritat a la durada de la relació tret que es revoqui el consentiment abans.

A més de l’anterior, SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L. podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

El lloc va dirigit a persones majors d’edat i s’entendrà que en acceptar la política de privacitat l’usuari és major de 18 anys.

SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix per normativa aplicable.

SALUT GAUDI PROVENÇA, S.L. té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord amb el que s’estableix per la normativa aplicable.

El nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació i millorar els seus serveis, així com per obtenir estadístiques anònimes d'ús mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús d'acord amb la nostra Política de cookies.