Podologia

Podologia

Quiropòdies

La pell i les ungles dels peus són les estructures que amb més freqüència es veuen afectades per: calçat, mitjons inadequats, cossos estranys, malalties sistemàtiques, medicaments, tall i cura inadequat d’ungles per dèficit visual….Incloem tractaments per a la cura integral del peu, observant la influència psicoemocional en el procés:

 • Tall i fresat d’ungles.
 • Hiperqueratosis (durícies).
 • Helomes (calls, ulls de poll).
 • Onicogrifosis (ungles gruixudes).
 • Onicocriptosis (ungles encarnades).
 • Micosis en pell i / o ungles (fongs).
 • Papilomes (berrugues plantars).
 • Úlceres (nafres) i / o ferides (diagnòstic, control i seguiment).
 • Hiperhidrosi (excés de sudoració).
 • Confecció de silicones a mida.
 • Anestèsies
 • Infiltracions

La cura dels peus i els tractaments ortopèdics adequats milloren la independència del pacient, actuant en la prevenció de caigudes i problemes associats a la immobilitat. Caminar bé arribada la tercera edat augmenta l’autonomia, autoestima, permet mantenir una vida social satisfactòria i millora notablement la qualitat de vida de la gent gran.

Quiropòdies

La pell i les ungles dels peus són les estructures que amb més freqüència es veuen afectades per: calçat, mitjons inadequats, cossos estranys, malalties sistemàtiques, medicaments, tall i cura inadequat d’ungles per dèficit visual….Incloem tractaments per a la cura integral del peu, observant la influència psicoemocional en el procés:

 • Tall i fresat d’ungles.
 • Hiperqueratosis (durícies).
 • Helomes (calls, ulls de poll).
 • Onicogrifosis (ungles gruixudes).
 • Onicocriptosis (ungles encarnades).
 • Micosis en pell i / o ungles (fongs).
 • Papilomes (berrugues plantars).
 • Úlceres (nafres) i / o ferides (diagnòstic, control i seguiment).
 • Hiperhidrosi (excés de sudoració).
 • Confecció de silicones a mida.
 • Anestèsies
 • Infiltracions

La cura dels peus i els tractaments ortopèdics adequats milloren la independència del pacient, actuant en la prevenció de caigudes i problemes associats a la immobilitat. Caminar bé arribada la tercera edat augmenta l’autonomia, autoestima, permet mantenir una vida social satisfactòria i millora notablement la qualitat de vida de la gent gran.

Làser

Alternativa en el tractament de les quiropòdies que permet abordar casos com les verrugues, onicomicosis i processos inflamatoris intrínsecs del peu actuant amb una hipertèrmia, augment de temperatura per combatre el virus o fong, amb una bioestimulació que afavoreix la penetració de fàrmacs tòpics i amb una vasodilatació que aportarà més nutrients en aquest augment de la circulació de la zona tractada.

Làser

Alternativa en el tractament de les quiropòdies que permet abordar casos com les verrugues, onicomicosis i processos inflamatoris intrínsecs del peu actuant amb una hipertèrmia, augment de temperatura per combatre el virus o fong, amb una bioestimulació que afavoreix la penetració de fàrmacs tòpics i amb una vasodilatació que aportarà més nutrients en aquest augment de la circulació de la zona tractada.

Estudis biomecànics

El nostre objectiu és l’estudi del cos humà en estàtica i dinàmica, tenint present l’equilibri i centre de gravetat, l’oscil·lació de les extremitats, torsions del tronc, basculacions pèlviques, mecanismes lesionals relacionats amb la marxa i/o activitat pròpia de cada persona, patologia de lumbars, genolls, turmell i les pròpies del peu.

Al nostre centre ens ajudem de la tecnologia (plataforma de pressions, registre digital, cinta i banc de marxa) per a l’avaluació posterior d’aquesta informació i determinar la planificació d’un tractament personalitzat, en cas necessari.

El disseny de les plantilles és totalment personalitzat amb l’objectiu de controlar i millorar els símptomes, augmentar el rendiment físic, personal i esportiu … donant-li al peu la importància que mereix com a base del nostre organisme, amortidor dels impactes de la marxa, imprescindible per als desplaçaments i adaptador de les disfuncions d’extremitats inferiors i columna.El tractament és adaptable a nens, adults, gent gran, esportistes, peus plans, peus cavos, peus valgs, peus vars, metatarsàlgies i talàlgies, escollint el material segons la característica precisa a cada cas.

Estudis biomecànics

El nostre objectiu és l’estudi del cos humà en estàtica i dinàmica, tenint present l’equilibri i centre de gravetat, l’oscil·lació de les extremitats, torsions del tronc, basculacions pèlviques, mecanismes lesionals relacionats amb la marxa i/o activitat pròpia de cada persona, patologia de lumbars, genolls, turmell i les pròpies del peu.

Al nostre centre ens ajudem de la tecnologia (plataforma de pressions, registre digital, cinta i banc de marxa) per a l’avaluació posterior d’aquesta informació i determinar la planificació d’un tractament personalitzat, en cas necessari.

El disseny de les plantilles és totalment personalitzat amb l’objectiu de controlar i millorar els símptomes, augmentar el rendiment físic, personal i esportiu … donant-li al peu la importància que mereix com a base del nostre organisme, amortidor dels impactes de la marxa, imprescindible per als desplaçaments i adaptador de les disfuncions d’extremitats inferiors i columna.El tractament és adaptable a nens, adults, gent gran, esportistes, peus plans, peus cavos, peus valgs, peus vars, metatarsàlgies i talàlgies, escollint el material segons la característica precisa a cada cas.

Estudi postural i podopostural

L’home s’ha d’adaptar a la força universal de la gravetat i per a això utilitza un sistema, que anomenem sistema postural. Aquest sistema relaciona diferents captors (entrades) i comprova si estan en equilibri entre si, emetent una resposta d’adaptació al mitjà (sortida).

La posturologia és la disciplina encarregada d’estudiar l’equilibri estàtic-postural del nostre cos, i com els receptors informen al nostre sistema nerviós central d’actuar a nivell muscular, augmentant o reduint el to.

Les entrades principals del sistema són els ulls, l’aparell de masticació, els centres superiors, la pell i els peus. Aquests captors reben informació a través dels seus receptors que arriben al sistema nerviós central, que s’encarrega de modular la resposta a través dels efectors (músculs).

En el receptor podàlic el que s’altera és la distribució de càrregues posturals, de manera que pot haver-hi problemes adaptatius i problemes anatòmics. Quan el problema és adaptatiu sol ser degut a una causa de major origen (boca, ull,…). I si és un problema anatòmic, és el mateix peu el que està creant alteració postural. Fer aquesta diferenciació és molt important per al diagnòstic, ja que depenent del tipus de problema el tractament canviarà.

En relació amb el sistema de masticació, el que s’estudia és la posició de la mandíbula respecte al crani i al cos. La mandíbula és articulada al crani per les articulacions temporo-mandibulars, que són bilaterals i sincronitzats. Aquestes articulacions donen suport a la tracció però no a la compressió perquè, quan canvien de posició, el Sistema Nerviós Central ho mostra i la seva manera de defensar-se és el bruxisme (involuntàriament estrenyent les dents). Això es fa generalment durant el son, creant així contraccions musculars cranio-cervicals, bloqueig de vèrtebres cervicals i sutures cranials, pèrdua de convergència i, com a resultat, pèrdua d’equilibri de cadenes musculars.

Pel que fa al receptor ocular, s’estudia la refracció o la visió, i la mobilitat ocular o la convergència. Quan es perd la coordinació de convergència o s’altera la refractiva, el cap adopta posicions defectuoses que provocaran un mal funcionament de les cadenes musculars més altes, provocant bloqueig craneo-cervical, que fins i tot es pot compensar a nivell de peu.  Una altra cosa que estudia la posturologia és la bioquímica del cos, ja que les seves alteracions (toxines, deficiències de nutrients, intoleràncies alimentàries,…) també poden crear contractures musculars que alteren la postura del cos.

La psique i la seva interacció amb tot l’organisme a través del sistema neurovegetatiu, influeix en un bon equilibri global i, per tant, postural.    És evident que hi ha diferents factors implicats en l’alteració de la postura, de manera que la visió dels diferents professionals permetrà tractaments complementaris, si cal.

Quan es produeix la disfunció del sistema, les àlgies (tendinitis, raquiàlgies, mals de cap, pseudovertigens, trastorns oculars motors, dolors articulars, etc.) poden ocórrer, però també poden afectar trastorns d’atenció, especialment en els nens, en la precisió gestual dels atletes, trastorns circulatoris i certs trastorns viscerals.

Estudi postural i podopostural

L’home s’ha d’adaptar a la força universal de la gravetat i per a això utilitza un sistema, que anomenem sistema postural. Aquest sistema relaciona diferents captors (entrades) i comprova si estan en equilibri entre si, emetent una resposta d’adaptació al mitjà (sortida).

La posturologia és la disciplina encarregada d’estudiar l’equilibri estàtic-postural del nostre cos, i com els receptors informen al nostre sistema nerviós central d’actuar a nivell muscular, augmentant o reduint el to.

Les entrades principals del sistema són els ulls, l’aparell de masticació, els centres superiors, la pell i els peus. Aquests captors reben informació a través dels seus receptors que arriben al sistema nerviós central, que s’encarrega de modular la resposta a través dels efectors (músculs).

En el receptor podàlic el que s’altera és la distribució de càrregues posturals, de manera que pot haver-hi problemes adaptatius i problemes anatòmics. Quan el problema és adaptatiu sol ser degut a una causa de major origen (boca, ull,…). I si és un problema anatòmic, és el mateix peu el que està creant alteració postural. Fer aquesta diferenciació és molt important per al diagnòstic, ja que depenent del tipus de problema el tractament canviarà.

En relació amb el sistema de masticació, el que s’estudia és la posició de la mandíbula respecte al crani i al cos. La mandíbula és articulada al crani per les articulacions temporo-mandibulars, que són bilaterals i sincronitzats. Aquestes articulacions donen suport a la tracció però no a la compressió perquè, quan canvien de posició, el Sistema Nerviós Central ho mostra i la seva manera de defensar-se és el bruxisme (involuntàriament estrenyent les dents). Això es fa generalment durant el son, creant així contraccions musculars cranio-cervicals, bloqueig de vèrtebres cervicals i sutures cranials, pèrdua de convergència i, com a resultat, pèrdua d’equilibri de cadenes musculars.

Pel que fa al receptor ocular, s’estudia la refracció o la visió, i la mobilitat ocular o la convergència. Quan es perd la coordinació de convergència o s’altera la refractiva, el cap adopta posicions defectuoses que provocaran un mal funcionament de les cadenes musculars més altes, provocant bloqueig craneo-cervical, que fins i tot es pot compensar a nivell de peu.  Una altra cosa que estudia la posturologia és la bioquímica del cos, ja que les seves alteracions (toxines, deficiències de nutrients, intoleràncies alimentàries,…) també poden crear contractures musculars que alteren la postura del cos.

La psique i la seva interacció amb tot l’organisme a través del sistema neurovegetatiu, influeix en un bon equilibri global i, per tant, postural.    És evident que hi ha diferents factors implicats en l’alteració de la postura, de manera que la visió dels diferents professionals permetrà tractaments complementaris, si cal.

Quan es produeix la disfunció del sistema, les àlgies (tendinitis, raquiàlgies, mals de cap, pseudovertigens, trastorns oculars motors, dolors articulars, etc.) poden ocórrer, però també poden afectar trastorns d’atenció, especialment en els nens, en la precisió gestual dels atletes, trastorns circulatoris i certs trastorns viscerals.

Plantilles

Les plantilles són de gran ajuda per corregir o pal·liar determinades condicions podològiques, per tal de millorar la nostra qualitat de vida i permetre’ns caminar sense molèsties. Els problemes podològics no només afecten els nostres peus, sinó que també poden tenir el seu impacte en articulacions com els turmells, els genolls o els malucs.

És molt important assenyalar que només un podòleg, després d’un examen minuciós i detallat, ens pot dir si realment necessitem utilitzar plantilles. No és aconsellable adquirir plantilles genèriques o utilitzar les d’una altra persona per pal·liar problemes o molèsties, ja que aquestes es realitzen personalment per adaptar-se al nostre peu i corregir o pal·liar qualsevol problema que puguem tenir.

És possible regular el sistema postural per un dels seus principals captors, el peu, gràcies a les plantilles de postura. Es tracta de palmeres planes amb petits relleus d’uns pocs mil·límetres de gruix. Aquests petits relleus funcionen modificant la percepció de l’entorn i desencadenant reflexos posturals de reequilibri, gràcies als baroreceptors podals que reaccionen a pressions de menys d’un gram. D’aquesta manera, les plantilles de postura permeten “enganyar” el sistema postural del pacient, fent-lo creure en un major desequilibri que serà corregit immediatament pel reflex (reflex antigravitatori i reflex miotàtic).

Plantilles

Les plantilles són de gran ajuda per corregir o pal·liar determinades condicions podològiques, per tal de millorar la nostra qualitat de vida i permetre’ns caminar sense molèsties. Els problemes podològics no només afecten els nostres peus, sinó que també poden tenir el seu impacte en articulacions com els turmells, els genolls o els malucs.

És molt important assenyalar que només un podòleg, després d’un examen minuciós i detallat, ens pot dir si realment necessitem utilitzar plantilles. No és aconsellable adquirir plantilles genèriques o utilitzar les d’una altra persona per pal·liar problemes o molèsties, ja que aquestes es realitzen personalment per adaptar-se al nostre peu i corregir o pal·liar qualsevol problema que puguem tenir.

És possible regular el sistema postural per un dels seus principals captors, el peu, gràcies a les plantilles de postura. Es tracta de palmeres planes amb petits relleus d’uns pocs mil·límetres de gruix. Aquests petits relleus funcionen modificant la percepció de l’entorn i desencadenant reflexos posturals de reequilibri, gràcies als baroreceptors podals que reaccionen a pressions de menys d’un gram. D’aquesta manera, les plantilles de postura permeten “enganyar” el sistema postural del pacient, fent-lo creure en un major desequilibri que serà corregit immediatament pel reflex (reflex antigravitatori i reflex miotàtic).

Geriàtrica

Àrea dedicada a l’estudi i valoració del peu de la gent gran, afavorint el benestar dels pacients geriàtrics, tenint present el risc que pateixen els peus en patologies neurològica, artropaties (artrosi, artritis), efectes secundaris de medicaments (anticoagulants) i vasculopaties (arteropaties, insuficiències vasculars).

 Ajudem a tractar i minimitzar les patologies i problemes que provoquen el pas del temps en els peus de la gent gran i que contribueixen a disminuir la seva qualitat de vida i de vegades limitar la seva activitat física.

Algunes d’aquestes lesions estan directament relacionades amb trepitjada com metatarsalgies, esperons calcanis, esquinços repetitius, neuroma Morton, fascitis plantar, peu concau o peu pla i que pot ser resolt d’una manera molt eficaç amb el tractament de plantilles personalitzades després d’un estudi biomecànic específic .

Les nostres plantilles també ajuden a compensar i corregir els problemes que el pas del temps ha causat en els peus com la pèrdua de teixit adipós (greix vegetal), modificacions de l’alineació del peu o pèrdua de força i estabilitat, i també ajudar a corregir les disfuncions d’altres parts del cos, com la cadena muscular posterior, el genoll i la columna vertebral.

Geriàtrica

Àrea dedicada a l’estudi i valoració del peu de la gent gran, afavorint el benestar dels pacients geriàtrics, tenint present el risc que pateixen els peus en patologies neurològica, artropaties (artrosi, artritis), efectes secundaris de medicaments (anticoagulants) i vasculopaties (arteropaties, insuficiències vasculars).

 Ajudem a tractar i minimitzar les patologies i problemes que provoquen el pas del temps en els peus de la gent gran i que contribueixen a disminuir la seva qualitat de vida i de vegades limitar la seva activitat física.

Algunes d’aquestes lesions estan directament relacionades amb trepitjada com metatarsalgies, esperons calcanis, esquinços repetitius, neuroma Morton, fascitis plantar, peu concau o peu pla i que pot ser resolt d’una manera molt eficaç amb el tractament de plantilles personalitzades després d’un estudi biomecànic específic .

Les nostres plantilles també ajuden a compensar i corregir els problemes que el pas del temps ha causat en els peus com la pèrdua de teixit adipós (greix vegetal), modificacions de l’alineació del peu o pèrdua de força i estabilitat, i també ajudar a corregir les disfuncions d’altres parts del cos, com la cadena muscular posterior, el genoll i la columna vertebral.

Ortoníxies

La ortonixia és una tècnica que consisteix en l’aplicació de tensors per reeducar i corregir la forma de l’ungla i així evitar haver d’operar les ungles encarnades o clavades.  L’aplicació es realitza sense cap tipus de dolor. Finalment, es col·loca una ungla polimèrica artificial al braket per fixar l’ortonixia i protegir-la.

El període de renovació de la ortonixia estarà condicionat per la taxa de creixement de l’ungla, per regla general, ha de fer-se seguiment, renovar-se i mantenir el tractament un any de mitjana.

Els pacients indicats per a aquest tractament són aquells que cada poc temps són clavats i no se’ls dóna una solució definitiva més que la cirurgia.

Ortoníxies

La ortonixia és una tècnica que consisteix en l’aplicació de tensors per reeducar i corregir la forma de l’ungla i així evitar haver d’operar les ungles encarnades o clavades.  L’aplicació es realitza sense cap tipus de dolor. Finalment, es col·loca una ungla polimèrica artificial al braket per fixar l’ortonixia i protegir-la.

El període de renovació de la ortonixia estarà condicionat per la taxa de creixement de l’ungla, per regla general, ha de fer-se seguiment, renovar-se i mantenir el tractament un any de mitjana.

Els pacients indicats per a aquest tractament són aquells que cada poc temps són clavats i no se’ls dóna una solució definitiva més que la cirurgia.

Peu diabètic

Disposem de protocols específics per tractar el peu diabètic i totes les seves complicacions com poden ser les úlceres, i tractem altres patologies derivades de processos crònics, com l’artrosi.

Peu diabètic

Disposem de protocols específics per tractar el peu diabètic i totes les seves complicacions com poden ser les úlceres, i tractem altres patologies derivades de processos crònics, com l’artrosi.

Podologia esportiva

Som especialistes en cuidar els passos de tot tipus d’esportistes, atenent a les necessitats particulars de cada esport, categoria i pacient.

Els nostres peus suporten entre 2 i 4 vegades el nostre pes en cada pas que prenem.  En els esportistes és encara més important ja que és un gest que es farà milers de vegades.

Si la nostra trepitjada no és l’adequada, no només afecta els nostres peus, sinó tot el nostre cos en tot el conjunt d’articulacions.  De la mateixa manera, molts dels músculs presents al llarg de la cama tenen la seva inserció al peu.

Podologia esportiva

Som especialistes en cuidar els passos de tot tipus d’esportistes, atenent a les necessitats particulars de cada esport, categoria i pacient.

Els nostres peus suporten entre 2 i 4 vegades el nostre pes en cada pas que prenem.  En els esportistes és encara més important ja que és un gest que es farà milers de vegades.

Si la nostra trepitjada no és l’adequada, no només afecta els nostres peus, sinó tot el nostre cos en tot el conjunt d’articulacions.  De la mateixa manera, molts dels músculs presents al llarg de la cama tenen la seva inserció al peu.

Cirugia menor / ungla encarnata

Quan una vora de l’ungla es clava sota la pell del dit, col·loquialment es coneix com una ungla encarnada i pot ser causada per múltiples causes com ungles mal tallades o calçat molt apretat, entre d’altres. Quan la pressió es produeix en l’ungla pot corvar-se cap avall i hi ha un creixement compromès en la zona de la vora de l’ungla.

Quan el pacient percep el dolor en el dit, típic de l’ungla encarnata, la tendència habitual és tallar la cantonada amb unes tisores, però com a regla, la vora de l’ungla és massa profunda per poder accedir-hi i el tall que es fa és només superficial. A més, la dificultat d’adquirir una posició adequada i el gruix excessiu de les ungles pot fer que sigui encara més difícil fer un tall adequat de l’ungla.

Si la ungla encarnada es lesiona, és fàcil que esdevingui en una infecció causant un abscés (inflamació de teixits amb acumulació de pus). Si l’ungla es deixa sense tractar, el procés infecciós eventualment provocarà un granuloma, que és un tipus especial d’inflamació molt vasculturaritzada, i que és exsudativa i extremadament dolorosa.

Cirugia menor / ungla encarnata

Quan una vora de l’ungla es clava sota la pell del dit, col·loquialment es coneix com una ungla encarnada i pot ser causada per múltiples causes com ungles mal tallades o calçat molt apretat, entre d’altres. Quan la pressió es produeix en l’ungla pot corvar-se cap avall i hi ha un creixement compromès en la zona de la vora de l’ungla.

Quan el pacient percep el dolor en el dit, típic de l’ungla encarnata, la tendència habitual és tallar la cantonada amb unes tisores, però com a regla, la vora de l’ungla és massa profunda per poder accedir-hi i el tall que es fa és només superficial. A més, la dificultat d’adquirir una posició adequada i el gruix excessiu de les ungles pot fer que sigui encara més difícil fer un tall adequat de l’ungla.

Si la ungla encarnada es lesiona, és fàcil que esdevingui en una infecció causant un abscés (inflamació de teixits amb acumulació de pus). Si l’ungla es deixa sense tractar, el procés infecciós eventualment provocarà un granuloma, que és un tipus especial d’inflamació molt vasculturaritzada, i que és exsudativa i extremadament dolorosa.

El nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació i millorar els seus serveis, així com per obtenir estadístiques anònimes d'ús mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús d'acord amb la nostra Política de cookies.