La pell i les ungles dels peus són les estructures que amb més freqüència es veuen afectades per: calçat, mitjons inadequats, cossos estranys, malalties sistemàtiques, medicaments, tall i cura inadequat d’ungles per dèficit visual….Incloem tractaments per a la cura integral del peu, observant la influència psicoemocional en el procés:

 • Tall i fresat d’ungles.
 • Hiperqueratosis (durícies).
 • Helomes (calls, ulls de poll).
 • Onicogrifosis (ungles gruixudes).
 • Onicocriptosis (ungles encarnades).
 • Micosis en pell i / o ungles (fongs).
 • Papilomes (berrugues plantars).
 • Úlceres (nafres) i / o ferides (diagnòstic, control i seguiment).
 • Hiperhidrosi (excés de sudoració).
 • Confecció de silicones.
 • Estudis biomecànics o de la marxa.
 • Disseny personalitzat de plantilles segons patologia, activitat i objectiu a aconseguir.

Àrea dedicada a l’estudi i valoració del peu de la gent gran, afavorint el benestar dels pacients geriàtrics, tenint present el risc que pateixen els peus en diabètics, patologia neurològica, artropaties (artrosi, artritis), efectes secundaris de medicaments (anticoagulants) i vasculopaties (arteropatías, insuficiències vasculars).

A la tercera edat, la cura dels peus i els tractaments ortopèdics adequats milloren la independència del pacient, actuant en la prevenció de caigudes i problemes associats a la immobilitat. Caminar bé arribada la tercera edat augmenta l’autonomia, autoestima, permet mantenir una vida social satisfactòria i millora notablement la qualitat de vida de la gent gran.

Està especialitzada en l’estudi i tractament dels peus infantils. Els nens estan en constant desenvolupament i vigilar l’evolució en l’estructura del peu i marxa del nen és imprescindible.

Un tractament correcte soluciona problemes o prevé altres possibles en l’edat adulta.

El nostre objectiu és l’estudi del cos humà en estàtica i dinàmica, tenint present l’equilibri i centre de gravetat, l’oscil·lació de les extremitats, torsions del tronc, basculacions pèlviques, mecanismes lesionals relacionats amb la marxa i/o activitat pròpia de cada persona, patologia de lumbars, genolls, turmell i les pròpies del peu.

Al nostre centre ens ajudem de la tecnologia (plataforma de pressions, registre digital, cinta i banc de marxa) per a l’avaluació posterior d’aquesta informació i determinar la planificació d’un tractament personalitzat, en cas necessari.

El disseny de les plantilles és totalment personalitzat amb l’objectiu de controlar i millorar els símptomes, augmentar el rendiment físic, personal i esportiu … donant-li al peu la importància que mereix com a base del nostre organisme, amortidor dels impactes de la marxa, imprescindible per als desplaçaments i adaptador de les disfuncions d’extremitats inferiors i columna.El tractament és adaptable a nens, adults, gent gran, esportistes, peus plans, peus cavos, peus valgs, peus vars, metatarsàlgies i talàlgies, escollint el material segons la característica precisa a cada cas.

SENTIRÀS ELS RESULTATS

En funció de la patologia a tractar o teràpia a realitzar, la teva historia clínica i les particularitats concretes del teu cas, els nostres professionals sanitaris determinaran quina és la combinació òptima de tècniques i confeccionaran un tractament personalitzat des del diagnòstic fins al manteniment posterior.

Coneix les opcions més adequades

Amb les tècniques i eines més innovadores

Els teus peus ho notaran des del primer dia