Kinesiotaping

¿Què és el Kinesiotaping?

És un embenat neuromuscular que s’utilitza per millorar el funcionament les estructures del sistema neurològic, circulatori i locomotor.

La tècnica consisteix en l’aplicació de cintes elàstiques especials sobre la zona afectada dotant-la de llibertat total de moviment, a diferència dels embenats tradicionals, que permet que el sistema muscular es recuperi biomecànicament.

És especialment efectiu per:

 • Alleujar dolors musculars
 • Alleujar dolors articulars
 • Reduir la inflamació
 • Millorar la circulació

¿Quin és el seu efecte terapèutic?

L’objectiu del tractament és eliminar els dolors musculo-esquelètics a través de l’aplicació de cintes elàstiques especials aplicades a la zona a tractar de manera que permeten el moviment i, per tant, una millora muscular de forma biomecànica.

La musculatura pot patir per lesió o infrautilització derivada d’altres patologies.

L’embenat subjecta la musculatura oferint una estabilitat també articular ajudant a millorar la contracció del múscul.

La cinta adhesiva subjecta la capa de pell augmentant l’espai entre aquesta i la musculatura permetent que el flux sanguini i els fluids limfàtics circulin millor, ajudant també a eliminar substàncies de desfet del organisme. Es redueix per tant la inflamació i es millora la circulació.

La reducció del dolor es notable, ja que el Kinesiotaping redueix la pressió sobre les terminacions nervioses encarregades de detectar el dolor.

A més, al no limitar el moviment, ajuda a corregir problemes a les articulacions i normalitza el to muscular.

Punció seca

La punció seca dels punts gatell és una tècnica de punció amb agulles que s’utilitza per buscar una relaxació del múscul o de la fàscia per tal de reduir tant el dolor local de la zona com el referit.

Els punts gatell son zones tenses de la musculatura que generen molèsties.Aquesta tècnica consisteix en introduir una agulla a la pell fins arribar al punt gatell relaxant la musculatura a través d’un moviment mecànic.

A Salut Gaudí Integrem aquesta tècnica dins d’un tractament global que inclou la reeducació postural del pacient creant hàbits que evitin l’activació dels punts gatell novament.

És especialment efectiu per alleujar dolors musculars i molèsties localitzades.

Electroteràpia analgèsica TENS

És tracta d’una tècnica d’estimulació elèctrica no invasiva que consisteix en alliberar una corrent elèctrica que passa, sense dolor, a través de la pell del pacient fins arribar al sistema nerviós. L’objectiu principal és reduir el dolor.

Aquest tractament és especialment efectiu per tractar:

 • Dolors d’origen químic com alteracions metabòliques, derivades de inflamacions, esquinçament de teixits.
 • Dolors d’origen neuràlgic com formigueig o adormiment.
 • Dolors d’origen mecànic com compressió de teixits, estiraments excessius,contractures musculars.

Cyriax

Tractament en el punt exacte on s’ha produït la lesió mitjançant un tipus específic de massatge per generar una resposta inflamatòria controlada alleugerant el dolor i millorant notablement la cicatrització.

És especialment efectiu per tractar principalment:

 • Lesions musculars en període de cicatrització
 • Lesions tendinoses
 • Esquinços als lligaments

Teràpia manual

Engloba tot un conjunt de tècniques de fisioteràpia en que el fisioterapeuta utilitza únicament les mans per aconseguir els objectius marcats al inici de la sessió.

Massoteràpia

És una tècnica pròpia i integrada dins de la fisioteràpia i es pot definir com l’ús de diferents tècniques de massatge amb fins terapèutics per al tractament de malalties i lesions.

Drenatge limfàtic

És una tècnica de massoteràpia que és realitza amb l’objectiu de drenar el líquid limfàtic que, per algun motiu es troba acumulat a territoris limfàtics sans, cap al torrent sanguini.

Reeducació postural i Gimnàstica correctiva

Engloba tot un seguit d’exercicis específics de tonificació, estiraments… per aconseguir una bona recuperació i readaptació de la persona. L’objectiu principal de la higiene postural és aprendre a realitzar els esforços de la vida quotidiana de la forma més adequada, amb la finalitat de disminuir el risc de patir patologies d’estrès.

És una tipologia d’activitat física centrada en la correcció de la postura corporal del pacient adaptant i modificant aquells mecanismes que ho possibiliten.

Es tracta d’una doctrina molt completa especialment indicada per tractar:

 • Dolors del tronc superior, especialment cervicals i lumbars
 • Molèsties a l’esquena provocades pels mals hàbits posturals del dia a dia, especialment derivat de feines d’oficina i aquelles que impliquen un esforç físic.
 • Malformacions de la columna vertebral
 • Problemes derivats de l’etapa de creixement
 • Lesions esportives
 • Afectacions neurològiques
 • Estrés

Stretching o Estiraments

Consisteix en el tractament de diferents patologies mitjançant estiraments de la musculatura implicada.

L’objectiu de la teràpia basada en estiraments, combinats amb la resta de tècniques que conformin el tractament, es elongar i allargar les estructures musculars per tal de mantenir o millorar la seva elasticitat

Yoga i Pilates terapèutic

A banda de conformar dues disciplines per sí mateixes com a activitat física aïllada, la combinació d’exercicis de Yoga i de Pilates amb finalitats terapèutiques integrats dins el propi tractament de Fisioteràpia ajuda a enfortir els diferents sistemes del cos humà:

 • Sistema cardiovascular
 • Sistema nerviós
 • Sistema muscular
 • Sistema digestiu
 • Sistema respiratori

Ambdues pràctiques comparteixen l’objectiu d’obrir i millorar la col·locació dels diferents canals corporals, en especial de la columna vertebral.

Com a complement d’un tractament integral, contribueixen notablement a millorar problemes articulars i dolences musculars.

La crioteràpia

És una tècnica de fisioteràpia basada en l’aplicació de fred sobre l’organisme amb fins terapèutics. L’objectiu principal és antiinflamatori i analgèsic.

És una tècnica especialment indicada pel tractament de traumatismes i per la recuperació després de la pràctica esportiva.

Salut Gaudí col·labora amb diverses entitats esportives donant suport en la recuperació d’esportistes d’elit i amateur. Una de les tècniques utilitzades en aquest àmbit d’actuació és la crioteràpia.

La termoteràpia

És l’aplicació de calor amb fins terapèutics sobre l’organisme mitjançant cossos materials de temperatura elevada, per sobre dels nivells fisiològics. L’objectiu principal és antiinflamatori i analgèsic.

Aquesta tècnica engloba la utilització de diversos materials terapèutics com mantes calentes, infrarojos i parafina, que en tot cas permeten controlar el grau de calor desitjat i òptim en funció de la patologia.

La termoteràpia, després d’haver realitzat un diagnòstic exhaustiu per part dels professionals sanitaris de Salut Gaudí, resulta molt efectiva en el tractament de:

 • Certes patologies reumàtiques cròniques
 • Dolors localitzats
 • Lesions musculo-esquelètiques

SENTIRÀS ELS RESULTATS

En funció de la patologia o lesió a tractar, la teva historia clínica i les particularitats concretes del teu cas, els nostres professionals sanitaris determinaran quina és la combinació òptima de tècniques i confeccionaran un tractament personalitzat des del diagnòstic fins al manteniment posterior a la rehabilitació.

Redueix el dolor des de la primera sessió

Recupera la mobilitat i l’agilitat

Evita recaigudes